عوامل ایجاد و روش های درمان بوی بد دهان

رفع بوی بد دهان

بوی بد دهان یک مسئله شایع اما بسیار معذب‌کننده و شرم‌آور است. این مسئله که بین پزشکان به هالیتوز دهانی شناخته می‌شود، بخش قابل‌توجهی از افراد را درگیر می‌کند. بوی بد دهان می‌تواند ناشی از مواردی مانند بهداشت نامناسب دهان، رژیم‌های غذایی، شرایط پزشکی زمینه‌ای یا حتی عادات خاص سبک زندگی افراد باشد. خوشبختانه رفع […]